Úvod

Úvod

Společnost OPTIMAL se v průběhu minulých let stala leaderem v dodávání řešení služeb na míru pro oblast technické správy nemovitostí a také pro všeobecnou správy nemovitostí zvláště pro průmyslové společnosti, logistické firmy, komerční a residenční firmy, hotely, nemocnice a samozřejmě také pro veřejný sektor střední Evropy.

Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, stáváme se součástí jejich obchodního klimatu a potřeb, pomáháme je řešit a neustále hledat zlepšení.

Pohlížíme na naši spolupráci jako na dlouhodobý závazek založený na vzájemné důvěře, respektu a tvorbě hodnot.

Know-how Optimalu a hluboké technické znalosti společne s flexibilitou a schopností se přizpůsobit garantují náš výkon, odpovědnost a efektivitu při dodávce služeb.

Společnost OPTIMAL vždy provozuje a udržuje veškerá svěřená zařízení v naprostém souladu s nejvyššími standardy odvětví a s ohledem na ochranu života, zdraví a co nejekonomičtěji, při maximálním šetřením energiemi a při minimalizaci odpadů a emisí.

OPTIMAL: Váš partner pro hodnotné řešení otázek správy nemovitostí