Audit a poradenství

Audit a poradenství

OPTIMAL pomáhá developerům, majitelům, manažerům a provozovatelům se zhodnocením a tvorbou strategie a procesů správy nemovitosti. Vyzýváme developery ať využíjí znalosti společnosti OPTIMAL při navrhování a samotné tvorby strategie tak, aby vytvořili optimální podmínky pro provoz. Umíme provést audit a zhodnotit váš podnik, dodat připomínky, podněty, zrevidovat náklady a procedury tak, aby vše fungovalo optimálně.

Služby

Senior manažeři a specialisté společnosti OPTIMAL:

  • Vytvoří nebo aktualizují passporty nemovitosti, soupisy majetku
  • Podpoří designéry a developery při výběru nejvhodnějšího vybavení z provozního hlediska
  • Připraví celkovou koncepci správy nemovitosti
  • Zhodnotí a posoudí služby poskytované vnitropodnikově a subdodavatelsky
  • Zhodnotí stav majetku a doporučí vhodné investice
  • Provedou audit procesů BOZP a zhodnocení povinných inspekcí
  • Zhodnotí procesy využití energií a ochrany životního prostředí

Přidané hodnoty

Poradenské a auditorské služby společnosti OPTIMAL poskytují zákazníkům:

  • Podporu při volbě správného řešení, vyvážení nákladů, kvality a pohodlí
  • Zabránění chyb při tvorbě konceptu Správy nemovitostí, zajištění bezpečného, pohodlného a nákladově efektivního systému Správy nemovitostí
  • Pomoc při kontrole všech aktiv