Správa nemovitostí

Správa nemovitostí

IFMA definuje Správu nemovitostí jako: profesi, která zahrnuje mnoho disciplin zajišťujících funkčnost prostředí prostřednictvím integrace lidí, místa, procesů a technologie.

Facility mgmt – Metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd. Společnost OPTIMAL poskytuje své know-how nezbytné k úspěšnému managementu, širokou škálu služeb správy nemovitostí a řešení pro komerční , residenční nemovitosti, hotely, nemocnice, průmyslové a logistické areály a veřejné instituce.

Společnost OPTIMAL pohlíží na dodávku komplexních služeb správy nemovitostí jako na otázku trvalé spolupráce při:

 • Poskytování efektivních služeb na základě dohodnutých cílu SLA ( Dohodě o poskytnutí služeb)
 • Čerpání služeb, oprav, materiálů od schválených dodavatelů
 • Udržování dokumentace a zaznamenávání všech úkolů pomocí software CAFM společnosti OPTIMAL
 • Zajištění dodržování požárních předpisů, předpisů týkajících se ochrany zdraví a životního prostředí
 • Zaznamenávaní KPIs – Klíčových indikátorů pro udržitelný reporting
 • Přípravě rozpočtu a doporučení investic

Služby:

Společnost OPTIMAL má kapacitu vykonávat veškerou technickou správu nemovitostí a starat se o následující služby zajišťované prostřednictvím jiných prověřených společností:

 • Vnitřní a vnější úklid budov
 • Krajinářství (úprava zeleně)
 • Úklid sněhu a služby v zimním období
 • Ostraha
 • Poštovní služby
 • Recepce
 • Stěhování a plánování využití prostoru
 • Kopírování, tisk
 • Klíče a průkazky
 • Správa jednacích místností
 • Hubení škůdců
 • Catering
 • Zásobování

Přidaná hodnota

Služby poskytované společností OPTIMAL ve sféře Správy nemovitostí přináší následující výhody:

 • Jediný partner pro veškeré služby
 • Jasné komunikační kanály, reporting
 • Snadnější kontrola financí
 • Naprosté dodržování předpisů týkajících se požární ochrany, ochrany zdraví, hygieny a životního prostředí
 • Zákazník může plně soustředit své zdroje na „core business“ jádro své obchodní činnosti
 • Flexibilita