Technická správa nemovitostí

Technická správa nemovitostí

Společnost OPTIMAL má rozsáhlou zkušenost s poskytováním Technické správa nemovitostí. Jakožto profesionální technická společnost, OPTIMAL úzce spolupracuje se svými zákazníky:

 • Zajišťuje bezpečný a pohodlný provoz a zajištění chodu veškerého technického zařízení
 • Zajišťuje obecnou údržbu a správu budov
 • Vede a optimalizuje náklady související s technickým provozem budov
 • Zajišťuje provedení všech povinných činností souvisejících s provozem budov

Zaměstnanci společnosti OPTIMAL jsou pravidelně školenými odborníky a techniky, kteří využívají ke své práci nejmodernější zařízení a technologie a pracují s:

 • elektrickými zařízeními s vysokým i nízkým napětím
 • topením, větráním, klimatizací
 • vodovodními instalacemi, kanalizací
 • požární výbavou a prostředky ochrany života
 • automatickými a průmyslovými zařízeními

Společnost OPTIMAL využívá při své práci software CAFM, což je AFM aplikace společnosti Alstanet.

Služby

Spektrum služeb technické správy nemovitostí poskytovaných společností OPTIMAL zahrnuje:

Technické služby:

 • Každodenní provoz: zajištění denní správy budov, plán denních činností, kontrola zařízení, zápis technických parametrů
 • Preventivní údržba: pravidelné revize, kontroly technických zařízení
 • Nepřetržitý dispečink: 24hodin denně, 365 dní v roce technická podpora v místě
 • Nepřetržitá první pomoc: identifikace problému, oprava, opatření k zabránění vzniku škod
 • Oprava a instalace: identifikace potřeb, návrh, nabídka, zajištění materiálu a lidských zdrojů, provedení, školení personálu a předání
 • Povinné inspekce: závazné inspekce a revize technologických zařízení stanovené normami a nařízeními
 • Generální inspekce a opravy: velká revize zařízení a velké opravy prováděné v intervalech doporučených výrobcem
 • Náhradní díly a spotřební materiál

Technické administrativní služby:

 • Správa a kontrola medií
 • Bezpečnost práce a protipožární opatření
 • Technický dozor a zhodonocení aktiv
 • Vyřízení škodních událostí a záruk
 • Plánování středně a dlouhodobého rozpočtu

Přidaná hodnota

Služby technické správy nemovitostí společnosti OPTIMAL vám přinesou následující:

 • Ochranu a zhodnocení majetku
 • Jasné náklady a průhlednost rozpočtu
 • Naprosté dodržení norem a nařízení týkajících se BOZP a ochrany životního prostředí
 • Plynulost obchodních činností
 • Dlouhodobou spolupráci
 • Celkové usnadnění fungování společnosti