Průmysl a logistika

Průmysl a logistika

Společnost optimal nabízí outsourcing podpůrných činností firem a tak umožní průmyslovým areálům, továrnám, závodům, a logistickým centrálám plné soustředění na jejich vlastní jádro obchodních a ekonomických aktivit core business.

Poskytujeme našim průmyslovým zákazníkům komplexní a transparentní provozní a finanční reporting:

  • management smluv
  • kontrolu nákladů
  • nastavení a tvorba budgetů včetně investic

Soustředíme se na zajištění plynulosti obchodních aktivit:

  • udržujeme podmínky vyžadované provozem zákazníka (např.kvalitu vzduchu, teplotu, vlhkost…)
  • důsledně dbáme na dodržování BOZP a PO
  • věnujeme pozornost otázkám životního prostředí
  • připravujeme a jsme součástí krizového plánu BCP – plánu na zachování plynulosti obchodní činnosti

Chápeme projekty dodávek služeb ve sféře průmyslu a logistiky jako intenzivní dlouhodobou spolupráci založenou na:

  • dokonalosti a kvalitě
  • vzájemném respektu a důvěře
  • zajištění maximální efektivnosti (implementace plánů úspor)