Veřejné

Veřejné

Veřejné služby a veřejná zařízení musí vykazovat společenské výsledky a silný finanční výkon a zároveň splňovat společenské cíle jako jsou spravedlnost, přístupnost, společenská odpovědnost, odpovědné chování vůči životnímu prostředí a stejná práva pro všechny.

Správa nemovitostí poskytovaná společností OPTIMAL ve veřejné sféře se nesoustředí výhradně jen na efektivitu, ale i na službu veřejnosti a s tím spojenou odpovědnost. Zkušenosti a znalosti společnosti OPTIMAL přispívají k schopnosti předem odhadnout potřeby veřejnosti, identifikovat přínosy pro veřejnost a řídit efektivně využití veřejných prostředků a zdrojů.

Společnost OPTIMAL je schopný a důvěryhodný partner pro veřejný sektor:

  • soustředíme se vždy na 100% bezpečnost provozu ve všech možných aspektech
  • profesionalitu služby – naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni
  • naše znalosti zajišťují dodržení procesů, pravidelnou dokumentaci a reporting všech procesů