Zdravotnictví

Zdravotnictví

Provozovatelé zdravotnických zařízení musí zajistit to, že dodávka služeb jako je správa nemovitosti, údržba klinických pracovišť a zařízení, ostraha, stravování pacientů i zaměstnanců a péče o prostředí je prováděna kvalitně a zároveň ekonomicky.

Outsourcing Optimalem v oblasti zdravotnictví přináší tyto výhody:

  • maximalizuje životnost a výkonnost zdravotnického zařízení vytvořením úsporných opatření týkajících se spotřeby energie, práce a materiálů
  • poskytuje větší kontrolu a monitorování majetku a za užití software CAFM – AFM od společnosti Alstanet
  • napomáhá provoznímu rozpočtu, kontrolingu a investičnímu plánování
  • zajišťuje, že zdravotnické zařízení je v plném souladu se směrnicemi týkajícími se BOZP a PO , ochrany životního prostředí a ostatních zákonů

Společnost OPTIMAL se zaměřuje na zajištění plynulosti chodu zdravotnických zařízení tím, že:

  • uzavírá Dohody o provedení služeb (SLA), které jasně definují reakční dobu, mobilizaci jednotlivých řemesel
  • provozuje technologická zařízení tak, aby byly neustále splňovány klimatizační hodnoty kvality vzduchu
  • se soustředí na prevenci, která minimalizuje výpadky, nefunkčnost zařízení a minimalizuje náklady na opravy
  • připravuje krizový plán pro případ nouze